Понеделник, 20 Март 2023 10:33
Интервю на Николай Николов - кандидат за член на Управителния съвет на БФВ
Снимка: bfv.bg

Българска федерация по Волейбол (БФВ) продължава представянето на кандидатите за нов Управителен съвет. Изборът ще бъде направен по време на Общото събрание, насрочено за 24 март. До всеки от 28-те кандидати бе изпратен набор от едни и същи въпроси. Всички отговори от кандидатите са получени по електронна поща. БФВ публикува получените отговори без каквато и да редакционна намеса (стилистична или граматична).

 

Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на БФ Волейбол?

Мотивацията ми идва основно от факта, че исторически най-успешният колективен спорт на България не се представя добре в последното десетилетие. В този смисъл са необходими промени в екипа, управляващ волейбола в България. Смятам, че с моя управленски опит и експертиза мога да бъда полезен при решаването на проблемите, с които се сблъсква волейболът.

 

Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

Смятам, че с моята експертиза, съчетана с натрупания опит във волейбола в течение на последните 12 години - в качеството ми на директор на националния отбор-мъже в периода 2011-2012 г. и впоследствие с основаването и развитието на СК ВАСК, мое евентуално участие като член на Управителния съвет ще бъде от полза за волейбола.

 

 Кои са най-силните Ви качества?

Стратегически поглед / визия за развитие (възможност да се вижда "голямата картинка"), работа в екип, организация и управление на хора, диалогичност, съчетани с подходящо образование (магистър по международни икономически отношения и магистър по право). Тези качества ми дават възможност да се съсредоточавам върху идентифицирането и решаването на проблеми.

 

 Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

Ключовите думи тук са "достатъчно време". Всеки член на Управителния съвет следва да управлява времето си по начин, който да позволява неговото пълноценно участие в управлението. Ето защо смятам, че ефективността е това, което е важно за "по-активен и по-оперативен Управителен съвет". Считам, че ще мога да отделям достатъчно време и да се ангажирам за реализацията на един успешен и оперативен Управителен съвет.

 

 Каква е Вашата лична мисия във волейбола?

Да направя всичко, което зависи от мен, да се развива и практикува модерен и обезпечен волейбол в България.

 

Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола?

В последните седем години развитието на волейболен клуб с 200 деца към днешна дата – да осигуряваш възможност на 200 деца всекидневно да тренират и да израстват като спортисти и хора.

 

Коя тема би била приоритетна за вас като член на Управителния съвет?

Детско-юношеският волейбол. Един проект винаги започва с основите – за да имаме успешен волейбол в България, трябва да изготвим и реализираме стратегия за волейбола, започваща с децата.

 

 Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

Първите неща – стратегия за развитие на ДЮВ и волейбола като цяло, преразглеждане и прецизиране на вътрешноуправленски документи, което ще позволи правилното функциониране на федерацията като организация, осъществяваща развитието и управлението на волейбола в България.

 

 Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план - една година, и съответно - в дългосрочен?

Очаквам нещата, посочени в предходния ми отговор, да бъдат реализирани в първата година, а реализацията на стратегията за волейбола в България да започне и да се следва след това. При правилна работа резултатите ще дойдат.

 

 Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

Наблюдавайки работата на БФ Волейбол, мисля, че първи стъпки в промяна в работата с подрастващите са направени и това трябва да продължи. Както вече посочих обаче, ефективността трябва да се подобри.

 

 Кои аспекти на българския волейбол най-спешно трябва да се променят в положителна посока?

Повишаване на квалификацията на волейболните треньори във всички възрасти, осигуряване на спортно-техническо оборудване, което да бъде предоставено на клубовете безвъзмездно, реконструкция и модернизация на съществуващи зали, както и осигуряване на възможност за запълване на новопостроените зали. Това ще даде възможност на клубовете да популяризират волейбола и да „произвеждат" качествени състезатели. В допълнение - увеличаване на медийното отразяване на волейболните първенства за всички възрасти би засилило интереса към волейбола, както от страна на феновете, така и от потенциални спонсори.

 

 Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

 В последните години се вижда, че спортът като цяло и волейболът в частност се развиват с много бурни темпове – използване на нови модерни методики за тренировки, възстановяване, превенция на травми, правилно хранене и т.н., съчетано с използването на новите технологии, водят до постигането на невероятни резултати. Разбира се, тези процеси следва да се управляват от хора с необходимите опит и експертиза. Ето защо държавите, които го правят в най-голяма степен, прогресират и доминират във волейбола в световен мащаб.