Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по волейбол"

Срок за подаване на оферти: до 13.07.2020 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване 116.96 kb 404 2020-06-12 18:12:37
Свали Обявление за поръчка 189.77 kb 350 2020-06-12 18:12:37
Свали ЕЕДОП Волейбол 95.67 kb 365 2020-06-12 18:12:38
Свали Документация 1.67 mb 377 2020-06-12 18:12:39
Свали Решение 28.08.2020 795.04 kb 379 2020-08-28 18:20:40
Свали Протокол 1 1.20 mb 342 2020-08-28 18:20:42
Свали Протокол 2 8.13 mb 436 2020-08-28 18:20:44
Свали Договор Аеротур 7.60 mb 346 2020-12-16 22:15:46
Свали Ценово предложение 369.93 kb 299 2020-12-16 22:18:31
Свали Техническо предложение 1.82 mb 306 2020-12-16 22:17:55
Свали Документи ОП 3.63 mb 335 2020-12-16 22:18:33

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на спортно облекло и аксесоари за нуждите на Сдружение Българска федерация по волейбол"

Срок за подаване на оферти: до 18.05.2020г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 105.67 kb 414 2020-03-23 10:36:55
Свали Обявление за поръчка 186.25 kb 373 2020-03-23 10:36:55
Свали Документация 1.65 mb 425 2020-03-23 10:37:00
Свали Образци 155.47 kb 389 2020-03-23 10:41:21
Свали EEDOPVolley2303 87.51 kb 362 2020-03-23 10:36:54
Свали Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 164.52 kb 392 2020-04-02 06:54:43
Свали Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 155.00 kb 378 2020-04-23 06:54:43
Свали Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 154.27 kb 383 2020-05-04 06:54:43
Свали Решение 1 от 03.06.2020 342.03 kb 354 2020-06-03 09:51:15
Свали Протокол 2 от 02.06.2020 549.77 kb 369 2020-06-03 09:51:16
Свали Протокол 1 от 20.05.2020 764.75 kb 361 2020-06-03 09:51:16
Свали Доклад 1.10 mb 372 2020-06-03 09:51:16
Свали Договор № 001-10.07.2020г. 1.95 mb 360 2020-07-13 11:45:52
Свали Ценово предложение 8.08 mb 391 2020-07-13 11:45:56
Свали Допълнително споразумение Спорт депо ОП 1.49 mb 235 2022-05-04 18:24:00

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Българската федерация по волейбол"

Срок за подаване на оферти: до 22.04.2019 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Документация + образци 1.06 kb 445 2019-03-15 16:07:28
Свали Решение 1.43 mb 442 2019-03-15 16:07:39
Свали Обявление 2.43 mb 451 2019-03-15 16:08:31
Свали ЕЕДОП в архивен файл 94.51 kb 404 2019-03-15 16:07:45
Свали Документация, поправена по реда на чл. 100, ал. 1 ЗОП 216.24 kb 424 2019-03-28 16:11:25
Свали Решение - Изменение 28.03.2019 909.64 kb 407 2019-03-28 16:11:24
Свали Заповед 811.82 kb 433 2019-04-25 18:57:20
Свали Протокол № 1 за работата на Комисията 2.08 mb 414 2019-05-10 15:07:28
Свали Протокол № 2 за работата на Комисията 1.57 mb 412 2019-05-10 15:07:23
Свали Доклад за работата на Комисията от 08.05.2019г. 3.48 mb 442 2019-05-10 15:07:24
Свали Решение № 6 от 09.05.2019г. 372.23 kb 378 2019-05-10 15:07:16
Свали Обявление за възложена поръчка 2.37 mb 420 2019-05-30 14:16:52
Свали Ценово предложение 3.66 mb 407 2019-05-30 14:16:54
Свали Договор 7.88 mb 441 2019-05-30 14:16:59
Свали ЗОП 9.86 mb 429 2019-05-30 14:17:03
Свали Ценово предложение 3.64 mb 389 2019-05-30 14:17:04
Свали 1.06 kb 4 2024-07-08 03:55:20

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортно облекло и аксесоари за нуждите на Сдружение Българска федерация по волейбол"

Срок за подаване на оферти – 26.02.2019 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Документация за участие в обществена поръчка 226.22 kb 468 2019-02-05 21:24:15
Свали espd-request 90.80 kb 378 2019-02-05 21:24:13
Свали Обявление за обществена поръчка 1.81 mb 434 2019-02-05 21:24:13
Свали Решение за обществена поръчка 1.05 mb 418 2019-02-05 21:24:12
Свали Образец № 5 – Проект на ДОП 80.90 kb 410 2019-02-05 21:28:24
Свали Решение 553.88 kb 428 2019-03-08 16:43:43
Свали Протокол 2.28 mb 474 2019-03-08 16:43:03

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на нова, неупотребявана система за електронни реклами с технология LED за нуждите на Българската федерация по волейбол”

Срок за получаване на оферти - 14.11.2018 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Обявление за поръчка 1.69 mb 474 2018-10-23 14:20:56
Свали Решение за откриване на процедура 1.10 mb 418 2018-10-23 14:20:51
Свали Документация за обществена поръчка 181.67 kb 453 2018-10-23 14:20:54
Свали ESPD REQUEST 90.86 kb 384 2018-10-23 14:20:55
Свали Разяснения 184.94 kb 413 2018-11-11 22:20:10
Свали ВАЖНО Oтлагане дата отваряне ценови предложения 484.23 kb 399 2018-11-17 08:45:18
Свали Протокол № 1 3.93 mb 403 2018-11-19 16:34:12
Свали Заповед 134 - 26.11.2018 208.19 kb 445 2018-11-26 11:51:40
Свали Заповед 131 - 14.11.2018 369.17 kb 401 2018-11-26 11:51:40
Свали Протокол №2 1.99 mb 424 2018-12-04 09:16:25
Свали Съобщение ценови оферти 62.03 kb 391 2018-12-06 23:03:07
Свали Протокол №3 969.82 kb 438 2018-12-11 12:24:06
Свали Решение 596.02 kb 434 2018-12-17 18:57:02
Свали Окончателен протокол 9.88 mb 399 2018-12-17 18:57:10
Свали Cenovopredlzalicheni-danni 795.39 kb 399 2019-02-13 21:51:24
Свали Obqvlenievyzlojena-porychka 1.84 mb 442 2019-02-13 21:51:25
Свали Tehnpredlzalicheni-danni 1.42 mb 385 2019-02-13 21:51:26
Свали Docs67-6zalicheni-danni 1.89 mb 399 2019-02-13 21:51:27
Свали DogBSPzalicheni-danni 5.59 mb 513 2019-02-13 21:51:30

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на транспортни услуги за целите на Българската федерация по волейбол при провеждане на Световното първенство по волейбол в София, Варна и Русе, в периода 05.09-30.09.2018г.”

Срок за получаване на оферти - 20.08.2018 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.15 mb 434 2018-08-10 17:37:01
Свали Обявление за поръчка 1.97 mb 421 2018-08-10 17:37:03
Свали Решение за откриване на процедура - fed 3.93 kb 396 2018-08-10 17:40:30
Свали Обявление за поръчка - fed 5.94 kb 391 2018-08-10 17:40:30
Свали Документация 155.61 kb 513 2018-08-10 17:36:56
Свали ESPD REQUEST 93.08 kb 384 2018-08-10 17:37:03
Свали Решението за прекратяване 287.50 kb 408 2018-09-04 16:21:25

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка за доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на Българската федерация по волейбол.

Срок за получаване на оферти - 11.05.2018 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 3.27 mb 465 2018-04-30 11:33:14
Свали Обявление за оповестяване на откриване на процедура 4.97 mb 494 2018-04-30 11:33:20
Свали Разяснение №1 относно ЕЕДОП 67.41 kb 396 2018-05-03 09:46:36
Свали espd-request 88.25 kb 418 2018-05-03 14:13:57
Свали Документация ведно с образци на приложенията 335.89 kb 472 2018-04-30 11:33:08
Свали Reshenie-za-klasirane 302.72 kb 428 2018-05-15 18:27:53
Свали Zapoved-56-14052018 354.61 kb 470 2018-05-15 18:27:53
Свали Protokol 957.07 kb 485 2018-05-15 18:27:54
Свали Deklaratsii 907.07 kb 404 2018-05-15 18:27:54
Свали Договор Екипировка 2.05 mb 478 2018-06-27 17:11:24

Пряко договаряне за възлагане на поръчка с предмет "Осигуряване на физическа охрана по време на спортни събития по волейбол в страната" по обособени позиции"

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Покана 2.65 mb 723 2018-03-21 15:23:33
Свали Решение за откриване 1.50 mb 497 2018-03-21 15:24:13
Свали Tehnichesk-spetsifikatsiq 36.20 kb 571 2018-03-21 15:28:50
Свали Ukazanie-za-podgotovka-na-ofertata 77.31 kb 650 2018-03-21 15:28:50
Свали Dogowor-Varna 65.02 kb 497 2018-03-21 15:28:51
Свали Dogowor-Sofiq 67.07 kb 566 2018-03-21 15:28:51
Свали Dogowor-Ruse 64.51 kb 491 2018-03-21 15:28:51
Свали 9-Opis-na-predstavenite-dokumenti-v-ofertata 47.62 kb 450 2018-03-21 15:28:51
Свали 7-DeclZMIP-zaIzpylnitelq 17.90 kb 492 2018-03-21 15:28:52
Свали 6-Cenovopredlojenie 18.77 kb 554 2018-03-21 15:30:53
Свали 5-Decldanyci-osigurovki 36.48 kb 520 2018-03-21 15:28:52
Свали 3-DeclSyglasieproektdogovor 12.89 kb 431 2018-03-21 15:28:52
Свали 4-Declsrok-validnostoferta 13.36 kb 451 2018-03-21 15:28:52
Свали 2-Oferta 22.91 kb 465 2018-03-21 15:28:53
Свали 1-EEDOP 66.66 kb 445 2018-03-21 15:28:53
Свали Заповед за назначаване на комисия 325.14 kb 508 2018-03-29 23:13:41
Свали Решение за класиране на участниците 687.83 kb 524 2018-03-29 23:13:42
Свали Протоколи 3-3 1.01 mb 624 2018-03-29 23:13:43
Свали Протоколи 3-2 974.90 kb 481 2018-03-29 23:13:44
Свали Протоколи 3-1 932.40 kb 490 2018-03-29 23:13:45
Свали Протоколи 2-3 1.02 mb 538 2018-03-29 23:13:46
Свали Протоколи 2-2 931.97 kb 489 2018-03-29 23:13:46
Свали Протоколи 2-1 932.04 kb 537 2018-03-29 23:13:48
Свали Протоколи 1-3 1.03 mb 444 2018-03-29 23:13:49
Свали Протоколи 1-2 938.92 kb 503 2018-03-29 23:13:50
Свали Протоколи 1-1 933.02 kb 446 2018-03-29 23:13:51
Свали Доклад 4.27 mb 549 2018-03-29 23:13:56
Свали Декларации за конфликт на интереси 693.79 kb 411 2018-03-29 23:13:56
Свали Dogovor-ob-p2 1.95 mb 410 2018-05-10 12:06:40
Свали Ofertaob-p3 153.62 kb 513 2018-05-10 12:06:43
Свали Cenovopredlob-p3 60.33 kb 428 2018-05-10 12:06:44
Свали Obiavlenie-za-vazlojena-porachka 3.82 mb 423 2018-05-10 12:06:44
Свали Cenovopredlob-p2 98.00 kb 411 2018-05-10 12:06:44
Свали Dogovorob-p3 367.94 kb 463 2018-05-10 12:06:47
Свали Ofertaplanob-p2 2.06 mb 523 2018-05-10 12:06:48
Свали Dogovorob-p1 369.42 kb 417 2018-05-10 12:06:48
Свали Cenovopredlob-p1 69.76 kb 386 2018-05-10 12:06:48
Свали Ofertaob-p1 168.57 kb 435 2018-05-10 12:06:49

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА: Доставка на преносима PVC настилка за волейбол с аксесоари за съхранение, транспортиране и монтаж.

Срок за получаване на оферти - 21.12.2017 г.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Проект на договор 19.91 kb 529 2017-12-14 12:52:15
Свали Техническа спецификация 29.61 kb 626 2017-12-14 12:52:15
Свали Документация 166.40 kb 585 2017-12-14 12:52:16
Свали Покана 15.31 kb 586 2017-12-14 12:54:04
Свали Договор 239.23 kb 552 2017-12-22 14:23:00
Свали Покана 427.67 kb 498 2017-12-22 14:23:01
Свали Протокол 1.29 mb 600 2017-12-22 14:23:02

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на спортна екипировка и аксесоари за нуждите на БФВ"

Срок за получаване на оферти - 04.05.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение 4.33 mb 598 2017-04-13 11:00:06
Свали Обявление за поръчка 7.76 mb 615 2017-04-13 10:59:56
Свали Документация 785.21 kb 634 2017-04-13 10:59:41
Свали Образци 186.33 kb 546 2017-04-13 10:59:50
Свали Протокол №1 от работа на комисия 275.43 kb 675 2017-05-09 10:21:38
Свали Съобщение 231.04 kb 584 2017-05-09 13:05:17
Свали Протокол № 2 254.94 kb 615 2017-05-15 13:29:29
Свали Доклад на комисията 287.86 kb 681 2017-05-17 08:31:24
Свали Решение за класиране 572.82 kb 594 2017-05-17 08:31:26
Свали Договор за екипи 2.08 mb 610 2017-06-22 14:08:34

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Рамково споразумение за двегодишен период за осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", с три обособени позиции

Срок за получаване на оферти - 24.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 4.43 mb 635 2017-04-05 08:46:44
Свали Обявление за поръчка 12.19 mb 616 2017-04-05 08:46:42
Свали Документация 606.35 kb 675 2017-04-05 08:46:30
Свали Образци 849.57 kb 627 2017-04-05 08:46:39
Свали Протокол 1 от работата на комисията 298.76 kb 596 2017-05-09 12:56:02
Свали Протокол №2 от работа на комисия 314.20 kb 704 2017-05-11 20:58:14
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 349.67 kb 565 2017-05-11 20:58:14
Свали Протокол №3 от работа на комисия 333.95 kb 592 2017-05-25 13:35:07
Свали Доклад от работа на комисия 463.12 kb 564 2017-05-25 13:35:08
Свали Решение за класиране и прекратяване 335.26 kb 598 2017-05-25 13:35:06
Свали Рамково споразумение 626 от 22.06.2017 1.79 mb 645 2017-06-30 13:17:50
Свали Рамково споразумение 627 от 22.06.2017 2.13 mb 736 2017-06-30 13:17:50
Свали Приложения 20.55 kb 522 2017-07-10 07:59:59
Свали Покана №1 за ВКИ Лот 1 389.54 kb 590 2017-07-10 08:00:02
Свали Доклад за работата на комисия 164.29 kb 604 2017-07-14 13:51:24
Свали Решение № 666/13.07.2017 558.39 kb 509 2017-07-14 13:51:24
Свали Договор № 673/ 17.07.2017 г. 4.67 mb 575 2017-07-17 12:21:47
Свали Договор 4.51 mb 586 2017-08-01 11:38:06
Свали Информация за плащания 271.30 kb 559 2017-09-14 21:35:21
Свали Споразумение 321.80 kb 577 2017-09-14 21:35:21

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БФВ", със седем обособени позиции.

Срок за получаване на оферти - 19.04.2017 г., 17.00 ч.Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.47 mb 630 2017-03-30 08:09:50
Свали Обявление за поръчка 6.33 mb 680 2017-03-30 08:09:53
Свали Документация 609.60 kb 711 2017-03-30 08:09:46
Свали Образци 294.99 kb 561 2017-03-30 08:09:45
Свали Протокол №1 от работа на комисия 274.62 kb 643 2017-05-03 08:14:54
Свали Протокол №2 от работа на комисия 317.72 kb 572 2017-05-11 20:54:59
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 348.25 kb 596 2017-05-11 20:55:47
Свали Протокол №3 от работа на комисия 342.13 kb 574 2017-05-29 11:39:50
Свали Доклад от работа на комисия 378.83 kb 584 2017-05-29 11:39:50
Свали Решение за класиране и прекратяване 336.53 kb 705 2017-05-29 11:39:51
Свали Договор 648 от 30.06.2017 4.08 mb 559 2017-06-30 13:49:12
Свали Договор 649 от 30.06.2017 4.06 mb 581 2017-06-30 13:49:12

Открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Българска федерация по волейбол /БФВ/"

Срок за получаване на оферти - 30.03.2017 г., 17.00 ч.

Прочетете повече

# Свали Наименование Големина Свалено Добавен

Файлове за сваляне

Свали Решение за откриване на процедура 1.42 mb 598 2017-03-13 09:06:08
Свали Обявление за поръчка 2.91 mb 618 2017-03-13 09:06:11
Свали Документация 532.74 kb 727 2017-03-13 09:06:12
Свали Образци 150.32 kb 622 2017-03-13 09:06:11
Свали Разяснение №1 585.48 kb 638 2017-03-22 15:27:39
Свали Протокол №1 от работа на комисия 6.10 mb 657 2017-04-03 14:15:55
Свали Протокол №2 от работа на комисия 319.61 kb 612 2017-04-13 06:59:38
Свали Съобщение за отваряне на ценови оферти 436.09 kb 724 2017-04-13 06:59:34
Свали Протокол №3 от работа на комисия 369.15 kb 661 2017-04-21 11:16:29
Свали Протокол 4 365.81 kb 557 2017-05-03 07:01:59
Свали Доклад на комисията 539.98 kb 643 2017-05-03 07:01:59
Свали Решение за класиране 2.06 mb 635 2017-05-03 15:12:56
Свали Решение за изменение /промяна/ 667.62 kb 596 2017-06-08 13:44:48
Свали Рамково споразумение 628 от 22.06.2017 7.98 mb 698 2017-06-30 13:39:07
Свали Покана №1 за ВКИ 413.37 kb 721 2017-08-02 12:14:33
Свали Приложения към Покана №1 21.54 kb 512 2017-08-02 12:14:33
Свали Доклад 179.62 kb 587 2017-08-16 10:35:49
Свали Решение за ОП - Самолетни билети 716.02 kb 534 2017-08-16 10:35:49
Свали Договор - Argus Travel International 2.51 mb 556 2017-08-17 12:43:02
Свали Договор - Aerotour MM 2.45 mb 536 2017-08-17 12:43:03
Свали Приложения към Покана №2 22.79 kb 510 2017-09-28 11:37:43
Свали Покана №2 за ВКИ 788.94 kb 525 2017-09-28 11:37:45
Свали Решени №773 от 09.10.2017 г. 630.31 kb 537 2017-10-09 13:25:53
Свали Доклад от заседание на комисия 1.12 mb 593 2017-10-09 13:25:54
Свали Договор 2.43 mb 563 2017-10-10 13:19:22
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 252.23 kb 590 2017-10-10 13:20:38
Свали Покана №3 за ВКИ 1.32 mb 504 2017-11-24 12:36:07
Свали Приложение 1 127.12 kb 598 2017-11-24 12:36:06
Свали Приложение 2 110.65 kb 507 2017-11-24 12:36:06
Свали Доклад от заседание на комисия от 05.12.2017 3.00 mb 569 2017-12-05 16:23:36
Свали Решени № 828 от 05.12.2017 г. 2.56 mb 508 2017-12-05 16:23:39
Свали Договор АЕРОТУР ММ ООД 2.45 mb 529 2017-12-07 14:55:28
Свали Договор КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА" ДЗЗД 2.49 mb 529 2017-12-07 14:55:30
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.65 mb 545 2017-12-08 18:01:00
Свали Приложения към Покана №4 - Цена 132.84 kb 485 2018-02-06 15:33:16
Свали Приложения към Покана №4 - Декларация 111.19 kb 505 2018-02-06 15:33:16
Свали Покана №4 за ВКИ 1.78 mb 520 2018-02-06 15:33:17
Свали Решение № 404 от 22.02.2018 г. 3.75 mb 478 2018-02-22 15:28:05
Свали Доклад от заседание на комисия 5.02 mb 618 2018-02-22 15:28:06
Свали Договор Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 2.45 mb 537 2018-03-07 11:50:19
Свали Приложения към Покана №5 232.13 kb 466 2018-03-09 13:43:03
Свали Приложения към Покана №5 512.42 kb 421 2018-03-09 13:43:03
Свали Покана №5 за ВКИ 1.07 mb 507 2018-03-09 13:43:05
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 450 2018-03-12 17:43:05
Свали Решение № 436 от 20.03.2018 г. 958.01 kb 424 2018-03-20 15:36:39
Свали Доклад от заседание на комисия 1.51 mb 431 2018-03-20 15:36:40
Свали 2.31 mb 558 2018-04-02 15:03:24
Свали 2.12 mb 392 2018-04-02 15:03:24
Свали Покана №6 за ВКИ 1.48 mb 443 2018-04-18 19:04:55
Свали Приложения към Покана №6 231.11 kb 407 2018-04-18 19:04:52
Свали Приложения към Покана №6 - Цена 698.95 kb 375 2018-04-18 19:04:53
Свали Приложения към Покана №7 227.25 kb 420 2018-04-26 08:15:58
Свали Приложения към Покана №7 - Цена 653.64 kb 438 2018-04-26 08:15:58
Свали Покана №7 за ВКИ 1.38 mb 461 2018-04-26 08:16:00
Свали Решение № 555 от 03.05.2018 г. 1.81 mb 435 2018-05-03 09:50:33
Свали Доклад 2.67 mb 456 2018-05-03 09:50:36
Свали Доклад от заседание на комисия 1.78 mb 440 2018-05-10 12:01:57
Свали Решение № 565 от 10.05.2018 г. 1.25 mb 485 2018-05-10 12:01:58
Свали DogovorArgus-Travel-International-EOOD 2.40 mb 402 2018-05-15 18:16:51
Свали DogovorKonsorzuim-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.45 mb 509 2018-05-15 18:16:51
Свали Dogovor-Aerotour-MM 2.41 mb 381 2018-05-15 18:16:53
Свали Dogovor-Aerotour-MM1 2.40 mb 398 2018-05-21 15:54:59
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD1 2.45 mb 414 2018-05-21 15:55:00
Свали Предизвестие за прекратяване на рамково споразумение 307.74 kb 397 2018-06-06 15:00:26
Свали Приложения към Покана №8 - Декларация 218.50 kb 402 2018-06-29 11:40:43
Свали Приложения към Покана №8 - Цена 466.86 kb 393 2018-06-29 11:40:43
Свали Покана №8 за ВКИ 796.58 kb 482 2018-06-29 11:40:43
Свали Решение - 661 - 10.07.2018 572.94 kb 393 2018-07-10 22:37:48
Свали Доклад комисия - 10.07.2018 929.05 kb 407 2018-07-10 22:37:48
Свали Приложения към Покана №9 - Декларация 231.17 kb 423 2018-07-19 15:08:10
Свали Приложения към Покана №9 - Цена 494.49 kb 361 2018-07-19 15:08:10
Свали Покана №9 за ВКИ 919.71 kb 389 2018-07-19 15:08:11
Свали Договор Аеротур ММ ООД 2.38 mb 449 2018-07-23 16:58:59
Свали Решение № 699 от 31.07.2018 г. 569.15 kb 412 2018-07-31 18:05:05
Свали Доклад от заседание на комисия 925.06 kb 369 2018-07-31 18:05:20
Свали Приложения към Покана № 10 - Декларация 215.55 kb 367 2018-08-07 15:52:30
Свали Приложения към Покана № 10 - Цена 617.84 kb 410 2018-08-07 15:52:31
Свали Покана № 10 за ВКИ 1.37 mb 534 2018-08-07 15:52:32
Свали 2.21 mb 481 2018-08-13 14:49:14
Свали Решение № 732 от 20.08.2018 г. 1.27 mb 400 2018-08-20 13:29:31
Свали Доклад от заседание на комисия 1.82 mb 414 2018-08-20 13:29:37
Свали Dogovor-AerotourMM 2.31 mb 404 2018-08-31 17:36:40
Свали Dogovor-Konsorzium-BG-Air-i-Posoka-DZZD 2.44 mb 385 2018-08-31 17:36:40