Цели

  • Развива, усъвършенства и популяризира волейбола в Република България в съответствие с приетите основни насоки на националната политика в областта на физическото възпитание и спорта, и съгласно приеманите национални програми за тяхното изпълнение, както и координира развитието, практикуването и администрирането на волейбола на територията на Република България;       
  • Създава условия и съдейства на спортните клубове по волейбол в Република България за развитие на високото спортно майсторство на състезателите и отборите по волейбол и плажен волейбол, с оглед на пълноценната изява на спортно-техническите умения на спортистите и завоюване на престижни позиции на българския волейбол на международното спортно поле;
  • Организира система за осигуряване на професионална реализация и за  придобиване и поддържането на квалификацията на спортно-педагогическите кадри в областта на волейбола;
  • Подпомага, координира, рекламира, регулира, организира, контролира, направлява и ръководи волейболния спорт в страната.
  • Осъществява постоянен контрол върху наличието на условия за придобиване и притежаване на спортен лиценз от спортните клубове за упражняване на волейболния спорт, както и относно спазването на правилата за водене на тренировъчната и спортно-състезателната дейност от страна на ръководствата на отделните спортни клубове по волейбол и плажен волейбол, от треньорите и състезателите, защитава нравствените и морални устои на българския волейбол.
Authentic Sneakers,Best Authentic Sneakers,Buy Sneakers,Buy Kicks,Authentic Nike Sneakers,Nike Sneakers,Best SneakersPEACEMINUSONE x Nike nike zoom air insoles for shoes amazon "Para-Noise 2.0"