Понеделник, 18 Март 2024 15:40
УС на БФ Волейбол утвърди материалите за Общото събрание

Управителният съвет на БФ Волейбол се събра на виртуална среща, на която утвърди материалите за редовното Общо събрание на федерацията. То ще се проведе на 26 март в 10 часа в София, ул. "Баку" 3, зала "Витоша".

 
Членовете на управата гласуваха всички необходими документи и утвърдиха промените във финансовия план към договора с Министерство на младежта и спорта. Управителният съвет прие също актуализация на спортния календар, отнасяща се за държавни първенства при подрастващи и официални международни състезания.