Вторник, 14 Март 2023 10:08
Интервю на Велислав Йонев – кандидат за член на Управителния съвет на БФВ
Снимка: bfv.bg

Българска федерация по Волейбол (БФВ) продължава представянето на кандидатите за нов Управителен съвет. Изборът ще бъде направен по време на Общото събрание, насрочено за 24 март. До всеки от 28-те кандидати бе изпратен набор от едни и същи въпроси. Всички отговори от кандидатите са получени по електронна поща. БФВ публикува получените отговори без каквато и да редакционна намеса (стилистична или граматична).

 

Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на БФ Волейбол?

Повече от 20 години съм част от волейболното общество по един или друг начин, като съм започнал от най-ранното ниво на детско-юношеското направление, преминал през всички гарнитури, помогнал за създаването на няколко волейболни отбора, като и към настоящия момент продължавам да се занимавам активно с административни и юридически дейности във волейбола. Възможността да бъда част от Управителен съвет, чийто поглед е извън дългогодишната рамка на управление и с нов поглед към развитието на волейболния спорт, ме мотивира да предоставя своята кандидатура за член на Управителния съвет.

 

 Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

 Считам, че като бивш дългогодишен състезател по волейбол, преминал през различни първенства и клубове, съм придобил поглед върху голяма част от проблемите и дейността на волейболната общност, а като действащ адвокат и управляващ съдружник в адвокатска кантора съм придобил важни мениджърски качества, които биха били в полза на волейбола и работата на колективния орган на управление на БФВ.

 

 Кои са най-силните Ви качества?

Упоритостта и вярата в колективния успех. Именно волейболът - като колективен спорт, ме научи, че с постоянство и доверие в съотборниците, е възможно да се постигне много повече.

 

 Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

През последните 3 години съм председател на Правната комисия към Българката федерация по волейбол, като изпълнявам възложените ми задължения с отдаденост, професионализъм и поглед към детайла, независимо от всичките ми други лични и професионални ангажименти. С оглед изложеното, вярвам, че балансирането между различните дейности и занятия ще бъде постижимо. Да бъдеш в Управителния съвет на БФВ, е отговорност, която би следвало да изисква отделяне на необходимото време, защото се търсят и намират решения за най-важни теми за развитието на волейбола, каквито постоянно трябва да са в дневния ред на нашето всекидневие. Затова мога да кажа със сигурност, че ще бъда отдаден на работата си за Управителния съвет на БФВ, както съм го правил и досега за българския волейбол.

 

 Каква е Вашата лична мисия във волейбола?

Не смятам, че отделните членове на УС на БФВ следва да имат собствени/лични мисии във волейбола. Доколкото това е колективен орган на управление, то считам, че следва да се поставят за обсъждане общи мисии и да се взимат решения за тяхното постигане чрез правилните актове и действия, които да доведат до популяризиране на любимия ни спорт, както и затвърждаването му като най-успешния колективен спорт в България.

 

 Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола?

Като председател на Правната комисия съм натоварен с решаване на различни казуси в БФВ, като следва да се вземат решения за тяхната законосъобразност и основателност. Изпълнението на тези задължения намирам за изключително важно с цел защита правата и интересите на БФВ и на волейболната общност.

 

 Коя тема би била приоритетна за вас като член на Управителния съвет?

Съставянето на вътрешни правила и норми в една спортна федерация е от изключително значение за целите на нейното правилно, законосъобразно и обективно функциониране. Темата относно съставянето и поддържането на тези правила, която да бъде в унисон с действащите национални и международни правила, би била приоритетна за мен.

 

 Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

Бих предложил ревизиране и актуализиране на всички правилници за работа и дейността на отделните постоянно действащи комисии към БФВ, включително обективиране на точни и ясни права и задължения на отделните членове на УС на БФВ. Независимо че Управителният съвет е колективен орган, то намирам за правилно всеки член да поема определени задължения, които прилягат на неговия профил и експертиза, с цел оптимизиране на работата и постигане на по-голяма оперативност в дейността.

 

 Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план - една година, и съответно - в дългосрочен?

Като всяко начало се надявам през първата година да бъдат създадени стабилни основи за бъдещата работа на Управителния съвет, като тази основа да доведе до правилното функциониране на отделните звена в българския волейбол и постигането на високи спортни постижения.

 

 Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

В последните години се наблюдава промяна в методиката на работа на БФВ, като се дава възможност за по-отворени дискусии и търсене на широко одобрение за определените решения. Намирам тази посока на промяна за правилна, с оглед многобройните лица, ангажирани с развитието и поддържането на волейбола.

 

 Кои аспекти на българския волейбол най-спешно трябва да се променят в положителна посока?

Най-основно следва да се потърсят варианти за обезпечаване на масовия интерес към волейбола чрез облекчаване на административните тежести и подсигуряване на необходимия ресурс за развитие на този спорт във всички населени места. Всички сме запознати с трудностите на малките клубове по различните населени места, с наличието на недостатъчно финансиране и липсата на кадрова обезпеченост. Една от най-спешните промени следва да бъде в посока освобождаване от допълнителни такси и разноски за осъществяване на спортни срещи и вземането на участия.

 

 Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

Живеем в ера на модернизиране на технологиите, включително такива за разпространяването на спортните събития, комуникация между различни единици и дигитализация на работния процес. Възможността за осъществяване на различни дейности от разстояние чрез модерни технологии и софтуер е от изключително значение - с цел оптимизиране на работния процес и постигане на по-голяма оперативност. Ето защо съчетанието на модерното с натрупания дългогодишен опит считам, че би било правилното направление, необходимо за осъществяване на поставените цели за развитие във волейбола.