Неделя, 12 Март 2023 10:34
Интервю на Александър Тодоров - кандидат за член на Управителния съвет на БФВ

Българска федерация по Волейбол (БФВ) продължава представянето на кандидатите за нов Управителен съвет. Изборът ще бъде направен по време на Общото събрание, насрочено за 24 март. До всеки от 28-те кандидати бе изпратен набор от едни и същи въпроси. Всички отговори от кандидатите са получени по електронна поща. БФВ публикува получените отговори без каквато и да редакционна намеса (стилистична или граматична).

 

Какво Ви мотивира да се кандидатирате за член на Управителния съвет на Българска Федерация по Волейбол?

 Като председател на клуба и спонсор на Спортен Клуб „Волейбол Славия 2017" и като човек, административно работил в спорта, смятам, че мога да дам своя принос и да споделя своя опит за развитието на волейбола в България.

 

 Ако трябва да дадете отговор на въпрос на делегатите, на хората от клубовете – защо е в полза на волейбола да изберат Вас за член на Управителния съвет, какъв би бил той?

 Вярвам, че мога да бъда полезен за Българската Федерация по Волейбол с моя богат опит в управлението на спортни организации, както и с опита ми като икономист.

 

 Кои са най-силните Ви качества?

 Имам силни лидерски и управленски умения, както и отлични комуникативни и междуличностни умения.

 

 Ще успеете ли да отделяте достатъчно време спрямо другите Ви важни ангажименти, за да се реализира успешно проектът за много по-активен и по-оперативен Управителен съвет, в който всеки член да бъде отдаден напълно и да допринася максимално с експертиза, контакти или възможности за развитието на българския волейбол?

 Да, ангажирам се да отделя необходимото време за ролята си на член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол.

 

 Каква е Вашата лична мисия във волейбола?

 Личната ми мисия е да има равнопоставеност и да се подпомагат всички клубове, независимо от тяхната големина и значимост и БФ Волейбол да бъде еднакво заинтересована за развитието на всички свои членове.

 

 Кое е най-важното нещо, което и в момента правите в името на волейбола?

 В момента, като президент на СК „Волейбол Славия 2017", организирам и обезпечавам дейността и развитието на клуба.

 

 Коя тема би била приоритетна за вас като член на управителния съвет?

 Като член на Управителния съвет моят основен приоритет ще бъде привличането на финансови средства и начини за подпомагане на клубовете.

 

 Какво е първото нещо, което бихте направили като член на Управителния съвет?

 Първото нещо, което бих направил като член на Управителния съвет, е да се запозная с фактическото състояние на федерацията, с нейните финансови и организационни възможности и ще направя предложение за подобряване на тяхната работа.

 

 Какво очаквате да постигнете в краткосрочен план - една година, и съответно - в дългосрочен?

В краткосрочен план, като президент на СК „Волейбол Славия 2017" (женско направление), виждам низходящата тенденция в развитието и проблемите пред все по-малко участващите клубове в първенството за жени, за което трябва да се вземат спешни мерки или в противен случай, ще престане съществуването на женски волейбол в България.

 В дългосрочен план бих искал да се намери начин за подпомагане на всички клубове финансово и организационно, така че да могат да развиват спокойно своята дейност и да популяризират волейбола в страната.

 

 Следейки работата на БФ Волейбол, какво Ви харесва и какво мислите, че трябва да се подобри?

 В конкретика мога да вляза едва, когато се запозная детайлно със ситуацията във БФ Волейбол, но ще държа на моето верую за равнопоставеност на всички клубове.

 

 Доколко модерният поглед и използването на технологиите за развитие са важни за Вас в съчетание с нужния управленски опит?

 Като собственик на фирма за високи технологии и автоматизация, приветствам всички нововъведения в тази насока.