Четвъртък, 15 Декември 2022 16:59
В Белград се проведе втората среща по проекта SERVE
Снимка: bvf.bg

В Белград бе проведена втората среща от транснационалния проект SERVE (101050341 — SERVE — ERASMUS-SPORT-2021-SCP), като домакин на събитието бе Сръбската волейболна федерация.

Мащабният проект на Българската федерация по волейбол се реализира в партньорство със Сръбската и Хърватската волейболни федерации, Университета на Виена и Национална спортна академия „Васил Левски“.

По време на срещата в сръбската столица бяха обсъдени резултатите от обзора за най-добрите европейски практики в използването на дигитални средства в спортното обучение и тренировките в гимназиите и спортните клубове (SERVE SURV 1), резултатите от обзора за добрите практики в двойните кариери на спортистите, фокусирани върху възможностите за посоките за двойна кариера като външен мениджър за обучение (SERVE SURV 2) и бе представено резюме на националните разработки. Партньорите участваха в международен проект за треньорска дейност, което им позволи да разберат повече за проектите, създадени съвместно с „Еразъм +“, отнасящи се в момента към волейболния спорт.

 

thumbnail 2

 

thumbnail 3

 

Преди това готовият доклад по проекта SERVE беше официално представен на семинар с над 30 треньори и състезатели в НСА в София. Експертите на НСА представиха резултатите от интегрираното проучване, което съчетава изследване на най-добрите европейски практики за използване на дигитални инструменти в спортното образование и тренировки в средните училища и спортните клубове, както и проучване за добрите практики в двойната кариера сред волейболни таланти и сред треньори, базирани на образователни и тренировъчни програми на спортни федерации и клубове. Данните в доклада са резултат от качествено проучване, базирано на преглед на литература, писмени трудове, срещи със заинтересовани страни и експертни интервюта, за да се идентифицират програми за двойна кариера за спортисти и треньори на ниво спортни организации в страните партньори, участващи в проекта - България, Сърбия, Австрия и Хърватия.

Българска федерация по волейбол спечели мащабния, двугодишен проект /2022 – 2024/, съфинансиран от програма „Еразъм +“ Спорт на ЕК с наименование SERVE /№ 101050341/. Името на проекта SERVE означава Smart Education Resources in Volleyball Environment. Неговата основна цел е да промотира образованието в и чрез спорта и да насърчи двойното кариерно развитие на състезателите по волейбол. Чрез транснационална мрежа от три от водещите международни волейболни федерации и две от водещите европейски образователни институции се разработва моделът, който ще бъде тестван по време на проекта с цел да се наложи като устойчив европейски образователен и тренировъчен модел, който да повишава уменията на талантливите състезатели от спортни клубове, на участниците в масовия спорт в училищното образование и на всички свързани.

За периода на проекта ще бъдат обхванати талантливи волейболисти от спортни клубове на възраст между 9 и 19 години, треньори по волейбол, учители по физическо възпитание, студенти като и всички заинтересовани да участват в проекта.