Петък, 22 Ноември 2013 02:00
Тошко Кръстев: Сигурен съм, че с труд и постоянство ще дойде и нашият звезден ден

Тошко Кръстев има висше юридическо образование. Има богат управленски опит зад гърба си, а днес е президент на Европейски политехнически университет в град Перник. 

След 15 години прекъсване в Перник отново има женски волейболен отбор, който участва в Националната волейболна лига на България. Голяма заслуга за това има и ръководството на Европейски политехнически университет.

Вие сте президент на ЕПУ. В какво се състои тази длъжност?

За голяма част от университетите в България тази длъжност е непозната, но тя е част от структурата на западните европейски и американски университети. Ако мога да се изразя с две думи, президентът на университета отговаря за цялостната дейност и е главният мениджър.

Занимавал ли сте се със спорт. Какво Ви мотивира да го направите сега, под тази форма?

В ученическите си и студентски години съм бил спортист, в гимназията, в която съм завършил, бях в специализирана спортна паралелка. Дълбоко осъзнавам, че спортът е част от нашето битие и пренебрежението му често води до затрудняване на всички останали дейности, в която и да е институция. Спортът е комуникация, воля и здраве – все основни компоненти, необходими за всеки един от нас.

От 15 години Перник не е имал свои представител в женското направление. Как възникна идеята за възстановяването на традицията и създаването на волейболен клуб към Европейски политехнически университет?

Студентският спорт е залегнал като основно направление в стратегическото развитие на университета. По принцип ръководството се стреми да развива студентския спорт в две направления – масов студентски спорт и студентски спорт за високо спортно майсторство. Не е тайна за никого, че спорта е най-добрата реклама. Но освен рекламата, спортът подпомага изграждането на студентите като толерантни и волеви специалисти. 
 Конкретно създаването на волейболния клуб е инициатива на спортните деятели, както от университета, така и от град Перник. Градът е със силни традиции в този спорт и ние сме за тяхното продължаване и развиване.

Както всички знаем финансирането на спортен клуб не е лека задача, как се справяте?

Финансирането на спортния клуб е основно от заделените средства за спорт в бюджета на университета. Разчитаме и на спонсорства от местни фирми, както и фирми – наши партньори.

Как направихте селекцията?

По въпроса за селекцията по-скоро могат да дадат отговор треньорите на клуба. Изискването е по-голямата част от състезателите да бъдат студенти в нашите бакалавърски и магистърски програми. Тук искам да поясня, че ръководството освобождава от такси студентите, които участват в представителни отбори на университета. По този начин се опиваме да стимулираме студентите да се включват активно в спортния живот на университета.

Какви са целите поставени пред отбора?

Като най-младия отбор в НВЛ, ние не можем да си поставим целта да станем шампиони. През тази година за нас е важно да се утвърди отборът и да поддържа достойно ниво в майсторската група. Сигурен съм, че с труд и постоянство ще дойде и нашият звезден ден.

Това означава ли, че имате програма за развитието на женския волейбол в Перник? А в детско-юношенско направление ?

Създаването на студентския волейболен клуб само по себе си е стимул за всички деца и юноши. В перспектива имаме намерение да поддържаме по-близки взаимоотношения със средните училища в града и региона, както на ниво учебна дейност, така и в спорта.

От доста години в Перник не е имало женски волейболен клуб, запазил ли се е интересът на публиката към това направление?

Бих казал, че след създаването на волейболния клуб и включването в националната лига интересът на жителите от града и региона се засили и мисля, че скоро може би публиката в Перник ще бъде една от най-многобройните в първенството.

Получавате ли съдействие от общинското ръководство? 

Искам да изкажа своята благодарност към кмета на общината за това, че предоставя на университета общински терени и зали, в които осъществяваме нашата спортна дейност.

А от ръководството на БФВ?

Специално искам да благодаря на БФВ за радушния прием на отбора и логистичната подкрепа при неговото създаване и развитие. Ръководството на нашата волейболна федерация проявява изключително съвременни виждания и подходи за популяризирането на волейбола.