Четвъртък, 29 Април 2021 16:59
Треньорската комисия работи по осем направления
Снимка: volleyball.bg

Треньорската комисия към БФ Волейбол се събра на работна среща с президента Любо Ганев. Председателят й Людмил Найденов представи осем направления, по които ще се насочи бъдещата работа на създадения преди година нов орган.

1. Изготвяне на методически насоки в съдържанието на работата на треньора по волейбол в различните възрастови групи – особености на физическата, технико-тактическата, психологическата и теоритичната подготовки на състезателите през отделните етапи на многогодишната подготовка.

2. Подготовка на материали за онагледяване на елементите от техниката на играта – презентации или видео анализи на основните стъпки при изпълнението на волейболните похвати.

3. Категоризация на треньорите по волейбол според действащата наредба на Министерството на спорта. Издаване на треньорски карти.

4. Периодично лицензиране на треньорите, водещи отбори от НВЛ /регионален принцип/. Провеждане на семинари с треньорите при подрастващите.

5. Провеждане на курсове за придобиване на професионална квалификация „треньор по волейбол“ за действащите треньори, които нямат необходимото образование, според изискванията на Министерството на спорта – по линия на СДК към НСА „Васил Левски“.

6. Национално тестиране на подрастващи волейболисти, участващи във вече анонсираната Скаут лига за деца. Изготвяне на база данни за тяхното физически, технически и ментални показатели.

7. Изготвяне на критерии при кандидатстване на треньори за националните гарнитури по волейбол.

8. Изготвяне структурата на отчетна форма за работата на треньора по волейбол.